This is a scheduled post planned to be published at 1363886242000 at 1363886242000
Om jag tvinnar mitt hår i en hård knut
kanske hjärnan får kontakt med resten
Min hud sitter allt för löst idag..
//anne Om jag tvinnar mitt hår i en hård knut kanske hjärnan får kontakt med resten Min hud sitter allt för löst idag.. //anne
1363886242000 at 1363886242000