This is a scheduled post planned to be published at 1364161960000 at 1364161960000
Styrkan min
är köpt med kredit
Borgenärerna står utanför
Plockar ner allt
bit för bit//anne Styrkan min är köpt med kredit Borgenärerna står utanför Plockar ner allt bit för bit//anne
1364161960000 at 1364161960000