This is a scheduled post planned to be published at 1453223520000 at 1453223520000
gaga
googoo gagagoo
ga, gee.
ehee, hegee
gehee goo ga.

-Dalai Lama at age 2 gaga googoo gagagoo ga, gee. ehee, hegee gehee goo ga. -Dalai Lama at age 2
1453223520000 at 1453223520000