This is a scheduled post planned to be published at 1445871079000 at 1445871079000
Fru, maak de Dör op!
De Rummelpott will rin.
Daar kümmt een Schipp ut Holland.
Dat hett keen goden Wind.
Schipper, wulltst du wieken!
Feermann, wulltst du strieken!
Sett dat Seil op de Topp
un geevt mi wat inn Rummelpott! Fru, maak de Dör op! De Rummelpott will rin. Daar kümmt een Schipp ut Holland. Dat hett keen goden Wind. Schipper, wulltst du wieken! Feermann, wulltst du strieken! Sett dat Seil op de Topp un geevt mi wat inn Rummelpott!
1445871079000 at 1445871079000